Tasuta konverents

Kohtumenetlused muutuvas ajas: mis jääb ja mis muutub?

12.–13. oktoobril 2023 Swissoteli konverentsikeskuses Tallinnas
Üritusest

Tutvustus

Kahepäevane konverents keskendub menetlusõigusele ja arutleb nii kõiki õigusvaldkondi puudutavatel aktuaalsetel teemadel – näiteks menetluse kiirus ja odavus vs. menetlusosaliste põhiõigused, tõendid ja tõendamine menetluses, menetlusseadustike loomise ja muutmise metoodika, aga vaatab ka tulevikku ning mõtiskleb muuhulgas tehisintellekti kasutamise teemadel.

Konverentsi töökeeleks on eesti keel, välisesinejate ettekanded on inglise keeles.

Konverentsile on oodatud mitte üksnes vahetult kohtumenetlusega seotud õigusvaldkonna professionaalid, vaid õigusalal tegutsejad
laiemalt – riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse asutuste ning äris ja kolmanda sektoris tegutsevad õigusala asjatundjad, samuti õigusteaduse õppijad.

0 +
ettekannet
0 +
Moderaatorit
0
Esinejat
0
istekohta
Esinejad ja moderaatorid

Tutvuge ekspertidega

kadri-matteus
Kadri Matteus Moderaator
Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht. Ta on üks Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal. Ta on ka Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige.
laura-aiaots
Laura Aiaots Moderaator
Laura Aiaots (dr. iur.) on riigiprokurör. Alates 2007. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis ka karistusõiguse ja kriminaalmenetluse õppejõuna ning avaldanud neis õigusvaldkondades mitmeid publikatsioone.
markus-karner
Markus Kärner Moderaator
Markus Kärner on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse õppejõud ja doktorant ning Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler. Ta on avaldanud mitmeid publikatsioone karistusõiguse, ...näita rohkem
toomas-vaher
Toomas Vaher Moderaator
Toomas Vaher on vandeadvokaat ja Ellex Raidla advokaadibüroo partner üle 20 aasta. Ta on tuntud ja tunnustatud praktik tsiviilkohtumenetluse ja arbitraaživaidluste valdkonnas ning on läbi aastate esindanud
...näita rohkem
vahur-peeter-liin
Vahur-Peeter Liin Moderaator
Vahur-Peeter Liin on Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik ja töötab praegu ajutiselt Justiitsministeeriumis menetlusõiguse nõunikuna. Riigikohtu esimees Villu Kõve on teinud Riigikogule ettepaneku
...näita rohkem
mati-maksing
Mati Maksing Moderaator
Mati Maksing on Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik. Enne kohtuniku ametisse asumist tegutses ta vandeadvokaadina. Maksing on osalenud tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande
...näita rohkem
jaanus-tehver
Jaanus Tehver Moderaator
Jaanus Tehver on tegutsenud vandeadvokaadina juba üle 20 aasta. Aastail 2019–2022 oli ta advokatuuri esimees ja enne seda juhatuse liige. Ta on olnud CCBE (Euroopa Advokatuuride Nõukogu), ECBA
...näita rohkem
uno-lohmus
Uno Lõhmus Moderaator
Uno Lõhmus on endine Riigikohtu esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kohtunik. Samuti on ta töötanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kriminaalõiguse õppejõuna. Lõhmus on avaldanud arvukalt
...näita rohkem
kaupo-paal
Kaupo Paal Moderaator
Kaupo Paal on Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liige. Varem on ta töötanud maa- ja ringkonnakohtunikuna ning Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhatajana. Paal on olnud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
...näita rohkem
ivo-pilving
Ivo Pilving Moderaator
Ivo Pilving (dr. iur.) on Riigikohtu halduskolleegiumi esimees ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna haldusõiguse kaasprofessor. Varem on ta töötanud muu hulgas ringkonnakohtunikuna ja Riigikohtu nõunikuna. Ivo Pilving on avaldanud arvukalt publikatsioone haldusõiguse teemadel.
oliver-kask
Oliver Kask Moderaator
Oliver Kask on Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees ja Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Kask esindab Eestit asendusliikmena Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjonis ja selle demokraatlike valimiste nõukogus.
...näita rohkem
imbi-jurgen
Imbi Jürgen Moderaator
Imbi Jürgen on Eesti Advokatuuri esimees ning kuulunud advokatuuri juhatusse 2016. aastast. Advokaadina on ta tegutsenud 25 aastat ja töötab täna advokaadibüroos PricewaterhouseCoopers Legal, nõustades kliente eelkõige võla-, keskkonna-, energia- ja planeerimisõiguse valdkondades.
villu-kove
Villu Kõve Moderaator
Villu Kõve (dr. iur.) on Riigikohtu esimees. Villu Kõve asus Riigikohtu liikmena ametisse 2002. aastast. 2014. aastal sai temast Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees. Enne kohtunikuametisse asumist töötas Villu Kõve vandeadvokaadina.
blank
Stella Johanson Esineja
Stella Johanson töötab Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituses nõunikuna. Ta on osalenud kollektiivsete esindushagide läbirääkimistel Euroopa Liidu nõukogus.
blank
Bart Jan van Ettekoven Esineja
Bart Jan van Ettekoven on Madalmaade Riiginõukogu (Raad van State) haldusprotsessi osakonna esimees.
blank
Andreas Kangur Moderaator
Andreas Kangur (dr. iur.) on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminaalprotsessi lektor ning Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja. Varem on ta töötanud ringkonnaprokurörina.
...näita rohkem

Kiirusta!

Konverents on tasuta ja kohtade arv on piiratud. Broneeri endale koht juba täna.

Päeva
Tundi
Minutit
Sekundit

Kahepäevane konverents

Tutvu programmiga vajutades tulpadele.

09.00–10.00

Saabumine ja hommikukohv

10.00–10.15

Tervitused

Kogunemine ja päeva sissejuhatus

10.15–11.45

Menetluse kiirus ja odavus vs. menetlusosaliste põhiõiguste tagamine?

Millised piirid seavad menetlustele PS, EIÕK ja EL-i põhiõiguste harta? Mis on kohtumenetluse eesmärkidest olulisem, lahendada asi õigesti või kiiresti? Mille arvel saaks menetlusi kiirendada, mh kas lühendada kaebetähtaegasid, vähendada kaebevõimalusi ja kohtuastmeid, alustada menetlust teisest astmest, tõsta lõive, sätestada osaline advokaadisund alama astme kohtutes, viia kättetoimetamine üle enam fiktsioonidele vms? Menetlusbürokraatia vajalikkus ja ulatus? Milles seisneb menetluse võistlevus? Kohtu ja poolte rollijaotus? Selgitamiskohustus vs. kohtu passiivsus? Suuline vs. kirjalik menetlus?

Paneelis osalejad: Janar Jäätma, Ants Nõmper, Peeter Roosma ja Heili Sepp.

Uno Lõhmus

Moderaator

11.45–12.00

Kohvipaus

Võimalus nautida värskendavaid jooke ja suhelda kaasosalistega.

12.00–13.30

Tõendid ja tõendamine menetluses, tõe otsimise vajalikkus, võimalused ja piirid vs. muud väärtused?

Millist tõde me kohtumenetluses saame otsida? Aga millist tõde me kohtumenetlusest ootame? Kuidas piiritleda kohtuniku rolli tõendamisprotsessis, et ühelt poolt saavutada efektiivsust, teisalt aga säilitada kohtuniku erapooletust? Kuidas tõendamist reguleerida, et tagada kohtuniku jaoks kognitiivselt optimaalne võimalus adekvaatseks asjaolude tuvastamiseks? Professionaalne kohtunik ja juurahariduseta tavakodanik faktituvastajana: tugevused ja nõrkused? Kas tähtsustame kohtupidamist piisavalt või oleme privileegidega liiale läinud?

Paneelis osalejad: Meelis Eerik, Inna Ombler ja Martin Triipan.

Andreas Kangur

Moderaator

13.30–14.30

Lõuna

Konverentsist osavõtjate lõunasöögid toimuvad hotelli restoranis esimesel korrusel ja on tasuta.

14.30–16.00

Kuidas luua ja muuta menetlusseadustikke?

Mh mida me seaduselt ootame, kuidas mingi probleemi lahendus seadusse jõuab (kuidas peaks muudatusi tegema), õigusloome kohatine halb kvaliteet ja kuidas seda parandada, kas vajame laia otsustusruumiga abstraktsemat või pigem detailsemat normistikku, kes on selle adressaadid?

Paneelis osalejad: Eerik Kergandberg, Viljar Peep, Kristjan Siigur ja Paul Varul.

Villu Kõve

Moderaator

16.00–16.15

Kohvipaus

Võimalus nautida värskendavaid jooke ja suhelda kaasosalistega.

16.15–17.45

Milline on tõhus ja moodne kohtumenetlus aastal 2053, kas ja mille on üle võtnud arvuti ja tehisintellekt?

Mh suunad menetluse digitaliseerimiseks ja tehisintellekti kasutamiseks, kas ja mida võiks masin teha meie eest mh seaduste ja kohtupraktika analüüsimisel ning tõendite pinnalt järelduste tegemisel ja n-ö esmase otsuse ettevalmistamisel, kas ja millised otsused võiks anda üle algoritmidele ja mis kindlasti peaks inimeste teha jääma, algoritmide koostamise protseduur ja vastutus selle eest, kuidas vältida moonutusi (deep fake jne), menetluse visualiseerimine, sotsiaalne side ühiskonnaga, menetluste virtuaalne avalikkus, otsustajate (kohtunike) psühholoogia arvestamine, valetavate tunnistajate tuvastamine mingite teaduspõhiste meetoditega, elektrooniliste tõendite usaldusväärsuse test või skoor, menetluse administreerimise automaatika jne.

Avaettekanne: Monika Nöhre
Paneelis osalejad: Gert Jervan, Tea Kookmaa, Toomas Vaher ja Kedi Välba.

Toomas Vaher

Moderaator

19.00–22.00

Vastuvõtt Energia Avastuskeskuses

Aadress: Põhja pst 29

Õhtune üritus ning sellel pakutavad suupisted ja joogid on konverentsist osavõtjatele tasuta.

Halduskohtumenetlus

8.00–9.00
PANEEL 1

Saabumine ja hommikukohv

Halduskohtumenetlus

9.00–9.45
PANEEL 1

Avaettekanne

Bart Jan van Ettekoven on Madalmaade Riiginõukogu (Raad van State) haldusprotsessi osakonna esimees. 

Halduskohtumenetlus

9.45–11.00
PANEEL 1

Kohtuliku kontrolli ulatus, halduskohtu volituste piirid, pädevuse laiendamine

Kui palju saab kohus parandada/suunata parandamisele kaebaja ja vastustaja taotlusi? Kohtuliku kontrolli ulatus, uurimispõhimõtte piirid tõhusa õiguskaitse tagamiseks? Kaalumisotsuste ulatus (mh proportsionaalsuse test, ilmselguse test kaalutlusotsuste osas)? Mis seisuga tuleb asi lahendada, kas haldusorgani otsuste tegemise seisuga või ka hilisemad asjaolud?

Paneelis osalejad: Ene Andresen, Kadri Härginen ja Monika Mikiver.

Ivo Pilving

Moderaator

Halduskohtumenetlus

11.00–11.15
PANEEL 1

Kohvipaus

Võimalus nautida värskendavaid jooke ja suhelda kaasosalistega.

Halduskohtumenetlus

11.15–12.45
PANEEL 1

Halduskohtumenetluse kiirendamine

Kiirendatud erimenetlused, mh kui palju suudab halduskohtumenetlus selliseid erimenetlusi taluda? Tehisintellekti ja inimese loodud algoritmide kohtulik kontroll. Populaarkaebused – kas rohkem või vähem? Keelamis- ja kohustamiskaebused. Euroopa Liidu õiguse mõjud halduskohtutele.

Paneelis osalejad: Viive Ligi, Virgo Saarmets, Pihel Sarv ja Martin Triipan.

Oliver Kask

Moderaator

Halduskohtumenetlus

12.45–13.45
PANEEL 1

Lõuna

Konverentsist osavõtjate lõunasöögid toimuvad hotelli restoranis esimesel korrusel ja on tasuta.

Halduskohtumenetlus

13.45–15.15
PANEEL 1

Aus menetlus, mh avalikkus, istungite vajalikkus, tunnistajate ülekuulamine, ärisaladuse kaitse, ligipääs tõenditele

Kas kohtumenetluse ajaliselt ja mahult piiramatu avalikkus võib viia selleni, et inimesed ei julge enam kohtusse pöörduda?  Avalikkuse tähenduse muutumine ajas. Kohtulahendite filtreerimine kui ajamahukas töö. Lahendite (sh jõustumata lahendite) avalikustamine ja anonümiseerimine, asja materjalidega tutvumise ulatus vs. avalikustamise lubatavus nii menetluse ajal kui pärast seda? Istungid vs. kirjalik menetlus, videoistung vs. tavaistung, istungite avalikud ülekanded? Toimiku avalikkus?

Paneelis osalejad: Triin Kaurov, Julia Laffranque, Villem Lapimaa ja Nele Siitam. 

Kadri Matteus

Moderaator

Süüteomenetlus

8.00–9.00
PANEEL 2

Saabumine ja hommikukohv

Süüteomenetlus

9.00–11.00
PANEEL 2

20 aastat kriminaalmenetluse seadustikku: kas see, mis tõi meid siia, viib meid ka edasi?

Tänavu möödus 20 aastat kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmisest. Kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu ettevalmistamisel püstitati eesmärgina kriminaalmenetluse ökonoomsus, efektiivsus ja kiirus. Seda loodeti saavutada eeskätt menetlejate rolli täpse piiritlemise ja kohtumenetluse poolte aktiivse töölepanekuga võistlevas menetluses.

Eraldi eesmärgiks oli kohtuliku menetluse neutraalsus, mille tarbeks loodi kahe toimiku süsteem. Keerukama üldmenetluse tasakaalustamiseks loodi võimalusi kasutada erinevaid lihtmenetlusi. Kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmise ajaga võrreldes on enam kui kaks korda langenud nii registreeritud kuritegude kui kohtus arutatavate kriminaalasjade arv.

Ometigi ei ole kadunud üleskutsed kriminaalmenetlust reformida, et tagada tõhusam ja kiirem kuritegude lahendamine. Leidub neid, kes arvavad, et viga on üksnes praktikas, kui ka neid, kes arvavad, et kurja juur on võistlev menetlus ja kahe toimiku süsteem. Vaatame ajas tagasi ja edasi ning arutleme selle üle, kuidas on seadustiku vastuvõtmisel seatud eesmärgid praktikas realiseerunud, kuidas meie menetlus teiste Euroopa riikide kõrval välja paistab ning mida võiks tuua kriminaalmenetluse tulevik.

Välisettekanne: Miia Ljungqvist
Paneelis osalejad: Norman Aas, Andri Rohtla, Heili Sepp ja Kristel Siitam-Nyiri.

Markus Kärner

Moderaator

Süüteomenetlus

11.00–11.15
PANEEL 2

Kohvipaus

Võimalus nautida värskendavaid jooke ja suhelda kaasosalistega.

Süüteomenetlus

11.15–12.45
PANEEL 2

Kohtulik arutamine maakohtus: näitemäng või laboriprojekt?

Kohtuliku arutamise ettevalmistus (eelmenetluse rolli suurendamine). Suuline menetlus (kohtuistung): kellele – kohtule, menetlusosalisele, avalikkusele – ja milleks? Millised nõuded dikteerib kohtulikule arutamisele kohtuistungi avalikkus, menetluse tõhusus / kiirus / efektiivsus, kohtualuse (menetlus)põhiõigused, õigusemõistmise kvaliteet.

Tõendite uurimine: miks vahetult ja mida see õieti tähendab? Eelmenetluses käsitlemata tõendite esitamine kohtuliku arutamise käigus? Kohtuvaidluse sisu ja vorm. Mh kas ja millal peaks üldse korraldama edaspidi suuliseid istungeid, sh videoistungit, kuhu suunduda, ühtlasi ka menetluste avalikkus, kohtuistungite avalikud ülekanded. Mh lahendite (sh jõustumata lahendite) avalikustamine ja anonümiseerimine, asja materjalidega tutvumise ulatus ja avalikustamise lubatavus nii menetluse ajal kui pärast seda?

Paneelis osalejad: Astrid Asi, Kairi Kaldoja, Andreas Kangur ja Margus Kurm.

Jaanus Tehver

Moderaator

Süüteomenetlus

12.45–13.45
PANEEL 2

Lõuna

Konverentsist osavõtjate lõunasöögid toimuvad hotelli restoranis esimesel korrusel ja on tasuta.

Süüteomenetlus

13.45–15.15
PANEEL 2

Tsiviilhagi kriminaalmenetluses - kas põhjendamatu piirang süüdistava õigusele õiglasele menetlusele?  

Kannatanu roll  ning õigus esitada tsiviilhagi kriminaalmenetluses. Tsiviilhagi lahendamisega seotud keerukus kriminaalmenetluses, mh tsiviilkohtumenetluse ja kriminaalmenetluse erinev regulatsioon ning nende ühildamise raskused, kannatanu võimalus esitada ka muid nõudeid lisaks õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamisele,   kannatanu poolt tõendite esitamise võimaluste ebaselgus, tsiviilhagiga seotud  tõendite suur hulk ning teatud määral ka erinevus süüdistust kinnitavatest tõenditest jne.

Süüdistava õiguste võimalik  ülemäärane piiramine? Tsiviilhagi esitamise efektiivsus kannatanule  kriminaalmenetluses? Lahendused, et süüdistava õigus õiglasele menetlusele oleks tagatud, kuid samas arvestatud ka kannatu huviga, mh kas menetlusseadustik pakub piisavalt lahendusi, et tsiviilhagi ei hakkaks segama menetlust ning kas neid rakendatakse piisavalt, kas oleks vaja täiendavaid piiranguid või tuleks tsiviilhagi  tervikuna jätta kriminaalmenetlusest välja?

Paneelis osalejad: Tambet Grauberg, Marko Kairjak, Oliver Nääs, Juhan Sarv ja Denis Tšasovskih.

Laura Aiaots

Moderaator

Tsiviilkohtumenetlus

8.00–9.00
PANEEL 3

Saabumine ja hommikukohv

Tsiviilkohtumenetlus

9.00–9.30
PANEEL 3

Kollektiivhagide lubatavus ja menetluskord?

Ettekanne annab lühiülevaate kollektiivsete esindushagide menetlusest, sh riigisisese ja piiriülese pädevusega pädevatest üksustest ja nende rahastamisest, esindushagi lubatavusest ja menetluslikest valikutest Eestis ning õiguskaitsemeetme kindlaksmääramise kohta tehtud lõpplahendi täitmise võimalustest.

Tsiviilkohtumenetlus

9.30–11.00
PANEEL 3

Menetluse juhtimine ja ohjamine, kohtute ootused menetlusosalistele ja menetlusosaliste ootused kohtule

Tsiviilasja kohtunike töökoormus ja selle muutumine ning kuidas võiks sellega efektiivselt toime tulla. Sisulist lahendit vajava tsiviilasja maht – milline on koormuse, asjade mahu ja keerukuse mõju menetlusosaliste ja kohtu rollijaotusele ning igapäevasele kohtusuhtlusele? Kohtute sissevaade – töökorralduse tõhustamine (mh kohtuniku abiliste roll ja seos kohtunikuga), menetlusliigi valikud ja sunnid (suuline, kirjalik, digitaalne).

Menetlusosaliste võimaliku obstruktsionismiga võitlemine ja enesekehtestamine; millised ootused on kohtunikel esindajate suhtes (sh advokaadimonopol, juristieksam, õigusharidus, ühiskoolitused, suhtluskoolitused). Kohtus käijate vaatenurk – ootused kohtule, mida tahaks näha teisiti, kohtuasjade viibimisega võitlemine; millised ootused on esindajatel kohtunike suhtes (sh eripärad kohtuastmete kaupa). Menetluse avalikkus – kas ja kuidas on kirjalik menetlus avalik ning kas ja millal korraldada suuliseid istungeid (sh videoistungeid); lahendite (sh jõustumata) avalikustamine ja anonümiseerimine, tsiviilasja materjalidega tutvumise ulatus ja avalikustamise lubatavus nii menetluse ajal kui pärast seda.

Paneelis osalejad: Sille Arak, Merit Helm, Piret Kergandberg, Vahur-Peeter Liin ja Thea Rohtla.

Mati Maksing

Moderaator

Tsiviilkohtumenetlus

11.00–11.15
PANEEL 3

Kohvipaus

Võimalus nautida värskendavaid jooke ja suhelda kaasosalistega.

Tsiviilkohtumenetlus

11.15–12.45
PANEEL 3

Kohtu asjaga tegelemise ulatus ja standard

Mida teha selleks, et kohtunikud ja advokaadid töötaksid ühise eesmärgi – kohtuasja kiire ja õige lahendamise – nimel? Millest peab olema kohtunik huvitatud protsessi läbiviimisel? Kas kohus peaks alati lahendama asja eluliselt õigesti? Kuidas tagada, et kohus ei teeks sisuliselt vale lahendit? Kas te olete nõus, et kohtuniku koormust annaks vähendada see, kui kohtunik teeks õigel ajal õigeid asju? Kas kohtuistung on tähtis? Kohtuistungi protokoll hagiasjas. Milliseid võimalusi pakub lihtmenetlus asja kiiremaks ja odavamaks lahendamiseks? Kas menetluskulude regulatsiooni tuleks muuta?

Paneelis osalejad: Kai Amos, Arsi Pavelts, Neve Uudelt ja Urmas Volens.

Kaupo Paal

Moderaator

Tsiviilkohtumenetlus

12.45–13.45
PANEEL 3

Lõuna

Konverentsist osavõtjate lõunasöögid toimuvad hotelli restoranis esimesel korrusel ja on tasuta.

Tsiviilkohtumenetlus

13.45–15.15
PANEEL 3

Kohtuvälised menetlused, suunad ja arengud?

Miks üldse kohtuväline menetlus, mis on selle eesmärgid, kuidas neid saavutada? Kohtu töökoormus ning vaidluste kiirem ja odavam lahendamine. Millised peaksid olema nõuded vaidlusi lahendavale organile ja selle liikmetele (sõltumatus, haridus jms)? Kas eesmärk peaks olema võimalikult palju asju kohtust välja viia? Mis liiki asjad võiksid olla perspektiivikad kohtuväliste vaidluste lahendamise organite loomiseks? Komisjonimudel vs. lepitusorgan, mõlema mudeli plussid ja miinused?

EL-i õigus, direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008, vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades; tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv 2013/11/EL, millised nõuded tulevad meile sealt? Kohtuväline vaidluste lahendamine vs. PS §-st 146 tulenev kohtu õigusemõistmise monopol. Kui palju ja kuidas lubab põhiseadus meil õigusvaidluste lahendamist kohtust välja viia.

Paneelis osalejad: Janar Jäätma, Veiko Kopamees, Villu Kõve, Kaidi Reiljan-Sihvart ja Elina Soomets.

Ühiselt

15.15–15.30

Kohvipaus

Võimalus nautida värskendavaid jooke ja suhelda kaasosalistega.

Ühiselt

15.30–16.45

Kokkuvõte

Valdkondade paneelide kokkuvõtted ja järeldused.

Osalejad: Laura Aiaots, Oliver Kask, Markus Kärner, Vahur-Peeter Liin, Mati Maksing, Kadri Matteus, Kaupo Paal, Ivo Pilving ja Jaanus Tehver.

Imbi Jürgen

Moderaator

Ühiselt

16.45–17.00

Lõppsõnad

Täname kõiki osalejaid ja esinejaid.

Villu Kõve

Moderaator

Toimumiskoht

Swissotel konverentsikeskus

Swissotel mitmefunktsionaalsed ruumid pakuvad ideaalset keskkonda konverentside korraldamiseks. Ruumide paindlikkus võimaldab meil kohanduda erinevate ürituste suuruste ja temaatikatega, pakkudes samal ajal võimalust luua mugavat atmosfääri, mis sobib konverentsi vaimuga suurepäraselt.

Asukoht

Tornimäe 3 Tallinn

Parkimisinfo

Konverentsist osavõtjatel on võimalik parkida Europark maa-aluses parklas Tornimäe parkimismajas 20% allahindlusega tavahindadest. Allahindluse tagab parkimispileti valideerimine konverentsikeskuses.

Majutuse lisainfo

Konverentsist osavõtjaid on soodustingimustel nõustunud majutama järgmised Tallinna hotellid...

Õhtune üritus

Konverentsi osalejate õhtune üritus toimub 12. oktoobril kell 19-22 Energia Avastuskeskuses Põhja pst 29 Tallinn.

Õhtune üritus ja sellel pakutavad suupisted ja joogid on konverentsist osavõtjatele tasuta.
Korraldajad

Konverentsi peakorraldaja on Riigikohus

Korraldajatena püüame tagada kõrgel tasemel konverentsi, mis toob kokku valdkonna tippspetsialistid ning pakub ainulaadset võimalust teadmiste vahetamiseks ja suhtlusvõrgustiku loomiseks.

Toetajad

Täname meie sponsoreid

Meie südamlikud tänuavaldused kuuluvad meie lugupeetud sponsoritele, kelle lahkus ja toetus on olnud meie projekti edenemise oluliseks jõuallikaks. Teie usaldusväärne toetus on võimaldanud meil teostada oma visiooni ning jõuda kõrgemale tasemele.

cobalt

Cobalt

COBALTil on selja taga rohkem kui 30 aastat edukat tegutsemist. Ühendame endas tipptasemel advokaadibüroosid üle terve Baltikumi. Meie ...näita rohkem

rödl

Rödl & Partner

Kui advokaat Dr. Bernd Rödl 1977. aastal Nürnbergis Rödl & Partneri asutas, ei võinud ta aimata, et aastaks 2023 tegutseb ettevõte 50 riigis rohkem kui ...näita rohkem

sorainen

Sorainen

Sorainen on äriõigusele keskendunud rahvusvaheline advokaadibüroo, mis nõustab kliente kõikides meie regiooni puudutavates äri- ja maksuõiguse küsimustes.

loor

Loor

Paneme töösse kogu oma hinge ja aitame kliente nii parima teadaoleva praktika kasutamise kui innovatsiooniga. Eelistame lihtsat lahendust ...näita rohkem

ellex

Ellex Raidla

Tähtede poole pürgimine kipub olema vaevaline. Valides Ellex Raidla oma strateegiliseks partneriks, toetab neis püüdlustes sind enam ...näita rohkem

lmp

Advokaadibüroo LMP

Advokaadibüroo LMP on 12 aastase kogemusega kliendikeskne advokaadibüroo. Meilt on lihtne abi saada nii eraisikutel, äriühingutel kui ka ...näita rohkem

tgs

TGS Baltic

TGS Baltic on juhtiv majandusõigusele keskendunud advokaadibüroo, millel on kontorid kõigis Balti riikides. Meie missiooniks on olla ...näita rohkem

Majutus

Hotellid

Konverentsist osavõtjaid on soodustingimustel nõustunud majutama järgmised Tallinna hotellid:

Swissotel

Konverents
 • Advantage tuba ühele 120 EUR/öö
 • Advantage tuba kahele 135 EUR/öö
 • promokood: KOHTUVESKI

Tallink City Hotel

Partner hotell
 • Standard ühele 80 EUR /öö
 • Standard kahele 90 EUR/öö
 • promokood: KOHTUASI

Hestia Hotel Ilmarine

Õhtuse ürituse asukoha lähedal
 • Soodustus -26% päevahinnast
 • promokood: MENETLUS

Tallink Spa & Conference Hotel

Partner hotell
 • Standard ühele 80 EUR /öö
 • Standard kahele 90 EUR/öö
 • promokood: KOHTUASI

Original Sokos Hotel

Partner hotell
 • Standard Single 75 EUR/öö
 • Standard Double või Twin 85 EUR/öö
 • Superior Single 95 EUR/öö
 • Superior Double või Twin 105 EUR/öö
 • promokood: BRIIGI23

Valige majutus ja broneerimisel kasutage promokoodi

Konverentsi korraldajad osavõtjate majutuskulu ei tasu.

12-13. oktoober 2023 Tallinn, Swissoteli konverentsikeskus.

Kohtumenetlused muutuvas ajas: mis jääb ja mis muutub.

Kutsume teid innukalt osalema meie peatselt toimuvale konverentsile, mis toob kokku valdkonna juhtivad eksperdid ja visionäärid.

Siiski soovime teid teavitada, et konverentsi kohtade arv on piiratud. Seetõttu julgustame teid registreeruma võimalikult kiiresti, et tagada oma osalemise kindlus. Ärge jätke seda viimasele minutile, sest kohtade täitumine on olnud väga kiire.